Achterhoek Ancestors

Hendriette Charlotte Vijgh

Female - 1703


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Hendriette Charlotte Vijgh 
  Born Soelen Find all individuals with events at this location 
  Gender Female 
  Died 1703  [1
  Person ID I39318  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 23 Jun 2008 

  Father Arnt Vijgh,   d. 01 Jan 1666 
  Mother Agnes van Raesfelt,   d. 21 Dec 1648, Zoelen Find all individuals with events at this location 
  Married 22 Jun 1627  [2
  Family ID F11588  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Goswijn Willem van der Lawick,   b. Abt 1630,   d. Jun 1665  (Age ~ 35 years) 
  May 1657  Bredevoort Find all individuals with events at this location  [3
  Married 27 May 1657  Zuilen Find all individuals with events at this location  [1
  Notes 
  • loco protocolli reservatio . 30n Julij 1657
   Ick, Joost ter Vile in qualite als Stadtholder des Richterampts der Stadt ende Ampts Bredevoort, doe kundt ende certificiere, mits desen, Dat voor mij mitsgaders Peter Cloeck ende Willem Hertlieff Gerichts Schepenen personelick erschenen is Die Hoochwelgeboorne Goswijn Willem van der Lawick, Capitein ende heeft bester ende bestendichster forme rechtens geconstitueert ende Volmachtich gemaeckt, gelijck dieselve constitueert ende volmachtich maeckt bij desen den E. Nanningh Gabbema, Om in sijn constituents naeme voior die Edele Mogende Heeren de Gedeputierde Staten van Vriesslandt teƫrschijnen ende met approbatie ende ratificatie van haer Ed. Mogenden, /: diewelcke geconstitueerde met behoorlicke reverentie sall hebben te sollicitioneren om de saecken te verkrijgen :/ aen sijn constituents vaeder den oock Hoochwelgeboornen ende gestrengen Georg Niclaes van der Lawick Heere tott Geldermalsen te verschrijven, te affectieren ende te verbinden sijn Constituents als Capitains maentlicker tractement tot 150 gulden ende dat teghens alsulcke emolumenten, voordelen enden genott als welgedachte Heere Constituents Vaeder aen hem Constituent uijt krachte van accort heeft overtelaeten ende te transportieren, ende dat geduijrende des Heeren Constituents Vaeders leven: Te voeghen dat gemelte geconstitueerde op approbatie ende naest voorgaende ratificatie van haer Ed. Mogenden die Heeren Gedeputierde S(t)aten van Vriesslandt aen des
   Heeren Constituents Vaeder volkomene macht ende gewalt sall hebben te doen om soodaenich sijns constituents maentlicke tractement tot 150 gulden uijt handen van de thijdtlicke schrijver sijns compagnie, t' sij door hem
   selffs, ofte door den ghenen die deselve daer thoe soude moeghen gelieven te authoriseren, te ontfangen ende sich betaelt te maecken, soo ende niet anders als dieselve aen sijns constituents buijten dese be.nisse ofte sijn
   geauthorisierden handen selffs soude behooren, getelt ende betaelt te worden, afftr...? Belovende voorts Constituent allet ghene wat in desen bij gedachten sijnen geconstitueerde = de constituent dat hij ofte van't
   voorschreven maentlicke tractement bij desen, geduijrende den thijt sijns Heeren Vaeders Edoch ? .. sijne handen approprieerend ......
   [onleesbaar]
   sall gedaen worden voor vast, bundich ende van alsulcken weerden te sullen houden alsoff t'selve bij hem constituent selffs in eijgener person geschiet waere met beloffte van schaedeloos holdinge ende..hend van allen anderen salutairen clausulen onder verbandt sijner goordens. Ter waerde oirkondt hebbe ick stadholder voornoemt mijn aengebooren Zegell op spatium dese doen drucken ende met de gewoontlicke des gerichts secretarij signatuer doen teijckenen. Geschiet tot Bredevoort den 30 Julij 1657.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 420 fol. 40-41
  Children 
   1. Gerridina Agnies van der Lawick,   c. Oct 1658, Bredevoort Find all individuals with events at this location
   2. Gijsberta Josefina van der Lawick,   c. 09 Jun 1661, Bredevoort Find all individuals with events at this location,   d. 23 Jun 1661, Bredevoort Find all individuals with events at this location  (Age ~ 0 years)
   3. Goessen Carel van der Lawick,   c. 03 Feb 1664, Bredevoort Find all individuals with events at this location
  Last Modified 23 Jun 2008 
  Family ID F11048  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Johan Albert van Portman 
  Married Aft 1658 
  Last Modified 23 Jun 2008 
  Family ID F11585  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - May 1657 - Bredevoort Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Van Lawick, in: Nederlands Adelsboek 1948, p. 268 e.v.

  2. Eindreeks 102, in: Gens Nostra 1990 p. 394 e.v.

  3. Stroet trouwboek Bredevoort.Library z-lib z-library zlibrary project