Achterhoek Ancestors

Theodorus Wassenbarg

Male 1651 -


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Theodorus Wassenbarg 
  Christened 21 Dec 1651  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Person ID I24708  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 18 Nov 2010 

  Father Everwijn Wassenbarg 
  Mother Aeltjen ten Grotenhuijs 
  Married Bef 1656 
  Notes 
  • 1 december 1656:
   Erschenen Everwin Wassenbergh Vooght tott Wenterschwick cavierende de rato voor sijne huijsfrouwen Aeltijen ten Grotenhuijs, ende heefft sich geconstitueert ende gestelt, gelijck hij hem constitueerde ende stelde bij dese tott burge ende Cautionaris voor alsulcken ontfanck ende administratie , als Arnold Cöx als Landt Rentmr. vande Graeffschap Berge, van Haere hooch Grafflicke Genade thoe den Berge is hebbende, belovende te betaelen ende te voldoen t'geene gemelte Rentmr. bij sloote van Reekeninge aen Hoochgedachte haere Graefflicke Genaden sall komen schuldich te worden, daervoor verbindend alle sijne goederen roerende ende onroer(ende), ghene uijtgesondert, dieselve submittieren(de) ter parater executie van allen Heeren Hoven, Richteren ende Gerichten, ende specialicken die heerlicke ende parate executie vanden Edelen Hoove van Gelderlandt, renuntijerende van alle beneficien, exceptien ende indulten van Rechten, die hem eenichsints souden mogen vorderlick sijn, insonderheijt het beneficie ordinis et excussionis, dictierende, dat men den principalen debiteur eerst moet executieren, eer men den borge magh anspreken; Ende tott meerder verseekeringe van haer HoochGrafflicker genaden heefft Comparant specialicken verbonden ende geaffecteert, verbindt en affecteert bij deesen, sijne behuijsinge met den angehoerigen bonghert ende wehre, Mitzgaeders twee hoven, d'eene opte huijs breede, d'ander achter des Voogts huijs, alle in ende omtrent het dorp Dinxperloe gelegen, aen niemandt anders verbonden, noch met eenich beswaer verhafftet goedt, t'samen wel duijsent Rijx dll. werdich, submittierende t'selve ter executie als vooren, belovende Comparant hem int onderhouden vam desen bij den Edelen Hoove van Gelderlandt ende allen anderen Gerichten, voluntarie te willen laeten condemneren, Allet ter goeder trouw ende sonder argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 419 fol. 83v, 84
  Family ID F14507  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 21 Dec 1651 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet doopboek Winterswijk.