Achterhoek Ancestors

Family: Jan Woordes / Mette Mentinck (F5790)

m. Bef 1653


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Jan Woordes

  Born     
  Died  Bef 1701   
  Buried     
  Married  Bef 1653   
  Father   
  Mother   

  Mother | Female
  Mette Mentinck

  Born  Abt 1625   
  Died     
  Buried     
  Father  Hendrick Mentink | F944 Group Sheet 
  Mother  Enneken Coessinck | F944 Group Sheet 

  Child 1 | Female
  Berentjen Woordes

  Born     
  Christened  22 Feb 1651  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     
  Spouse  Tonnis Drummelers | F483 
  Married     

  Child 2 | Male
  Jan Woordes

  Born     
  Christened  08 Jan 1654  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried  28 Apr 1721  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Spouse  Stijnken Gorkink | F62 
  Married     

  Child 3 | Female
  Hendrickjen Woordes

  Born     
  Christened  05 May 1656  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 4 | Female
  Stijntjen Woordes

  Born     
  Christened  21 Jun 1657  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died  Aft 1681   
  Buried     
  Spouse  Peter Rothuis | F383 
  Married     

  Child 5 | Female
  Mette Woordes

  Born     
  Christened  06 Nov 1659  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     
  Spouse  Hendrik Coenraett van Eerden | F1022 
  Married  28 Sep 1684  Aalten Find all individuals with events at this location

  Child 6 | Male
  Henrick Woordes

  Born     
  Christened  25 May 1662  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 7 | Female
  Greetcken Woordes

  Born     
  Christened  14 Aug 1664  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died  Aft 1706   
  Buried     
  Spouse  Berent Benninck | F7959 
  Married     

 • Notes 
  • 1 maart 1653:
   In de marge: Op 13 Juni 1660 bekande Anna Catharina Curtenius hondert Rijxdler metten Interesse van dien ten vollen ontfangen te hebben. Ergo Vacat
   Erschenen Johan Woordts ende Mette Mentinck, eheluiden die bekanden voor haer ende haeren erven op huijden dato van den Eerweerdigen Heer Georgh Johan Piscator Pastor ter Borch ende Doctor Cornelis Smits respective bloet- ende gecooren Mombers van Johan Ernst ende Anna Catharina Curtenius, naegelatene Kinderen des oock Eerw. Caspari Curtenij, zalig andenckens, een summa van hondert Rijxdall. opgenomen ende wel ontfangen t'hebben, sich dienthalve gueder vollenkomener entrichtinge bedanckende, Ende gelaeffden Comparanten daermee geboerlicken Interesse tegens ses ten hondert Jaerlix ende alle Jahr op Sti. Petri hen ten tijde van die affloesse - so beijdersijtd vrij sall staen altoost een halff Jaer voor Petri te vercondigen - an handen van den Erven Thomas Cumijn ten proufite ende alimentatie vande voorss. onmondigen sonder enige cortinge t'entrichten ende præcise ende onfeilbaer te betaelen, stellende Comparanten daervoor t'onderpande haer toebehoerige Erve Woerdes goedt genoembt in desen Kerspell Wenterschwick, Bourschap Miste gelegen, om sich in onverhopentlicken vall van missbetaelinge der hooftsummen sampt Interesse van dien sonder voorgaende rechtzvorderinge via executiva realis Immissionis et Judicialis distractionis costen schadeloos te verhaelen, Alles sonder exception fraude ende argelist.
   Bron: RAG, RABvt(0136) inv.nr. 418, f 54, 54v

   Veneris 29. Aprilis 1653 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck Joannes ter Woort
   in de marge:vide fol. pr..(?) den 14. April ....(?)
   Erschenen Johan Wissinck, Naelken Geessinck eheluijde, die bekanden voor sich und haeren erven voor eene wellontfangene Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben an Jan Woordes, Mette Mentinck eheluijden und haeren erven, viertijndehalven dall, den dall ad dertich Str. den str. tott vijfftijn placken gerekent Jaerlix op Meij ende op Meij 1654 eerst uijt die pacht van Elsenstede te verschijnen, stellende daervoor t'onderpande gemelte Elsenstede, voort alle sijne geriede ende ongeriede goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, mitt peindinge nae Landtrechte te verhaelen., die Loesse een Vierendeell Jaers te voren te vercondigen beijdersijts voorbeholden ende demnae op Meij viertijn daegen daernae onverhaelt mitt die Summa van Twiehondert een ende t'soeventich dall neffens achtijn str Gerichtzkosten te loessen , Alles bij peen van pendinge als voorss., sonder exception ende argelist.
   Bron: RAG, RABvt (0136) inv.nr. 418, f. 60v

   1 oktober 1698:
   Jan Woords, Berent Bennink X G. Woords, Hendrik v. Eerden X Mette Woords genoemd.
   Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort

   18 februari 1701:
   Mette Woords weduwe Jan Woords heeft van Wessel Lutgers en Elsken Cocks 50 Daelder opgenomen op 13-12-1689. Pand: een stuck land, in gebruik gegeven, op de EeckelerEsch tussen Benninck en Woordes lant, achter op den Esch. Op heden geleent 43 Caroli gl. etc.
   Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen BredevoortLibrary z-lib z-library zlibrary project zlibrary z lib singlelogin page books on singlelogin official