Achterhoek Ancestors

Family: Tonnis Sellijnck / Trina ten Barckell (F5129)

m. Bef 1638


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Tonnis Sellijnck

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1638   
  Father   
  Mother   

  Mother | Female
  Trina ten Barckell

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father  Dijrick ten Barckell | F17259 Group Sheet 
  Mother   

  Child 1 | Female
  Geerttken Sellijnck

  Born  Bef 1638   
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 1 maart 1638:
   Erschenen Tonnis Selkinck und Gert ten Medeholdt, und exhibieren een verdrach d.d. 6-9-1637 opgericht, aldus:
   Op huiden geholden een verdrach tussen Gerdt Meddeholt en sijn huysfrouw ende den vader Dijrick ten Barckell ender sijde ende ander sijndes den swager Tonnyss Sellekinck ofte Veltbom wegen hor erfenisse van den goede ten Barckell so huis hof lant saedt schulden ende unschulden, also dat Gerdt Medeholt sall betaelen an het unmundige kindt getuiget van Thonnijs Sellekinck ende Trina ten Barckell geheten Gertken, de somma van 50 dlr. ende dat als het kindt tot sijnen jaren offte ten bestade commet, ende soet godt schickede dat het kindt binnen den tijt quam te sterven, sal Meddeholt den vader Tonnis Sellekinck connen betalen met de somma van 40 dlr. Ende Gerdt Mten Meddeholt sall jaerlix betalen dre dlr. intresse ten behoeve ende underholt des kinder voerbenoempt up Michaelij. Vorder is bescheiden dat Gerdt Medeholt und huijsfrouw Elske horen vader Dijrick ten Barckell sijn levenlanck in kost ende klederen underholden ende versorgen sollen. Ist oock bescheiden so Willem ten Brengenbarch wal hadde te pretendeeren, sollen beijde parthijen te gelijcke staen ende afdragen. (25-6-1652: Tonnis Sellekinck bekent dat Geert Meddeholt hem dese 40 dlr. betaelt.)