Achterhoek Ancestors

Family: Everwijn Wassenbarg / Aeltjen ten Grotenhuijs (F14507)

m. Bef 1656


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Everwijn Wassenbarg

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1656   
  Father   
  Mother   

  Mother | Female
  Aeltjen ten Grotenhuijs

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father   
  Mother   

  Child 1 | Male
  Theodorus Wassenbarg

  Born     
  Christened  21 Dec 1651  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 2 | Male
  Jan Wassenbarg

  Born     
  Christened  14 Feb 1658  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried  01 Nov 1715  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Spouse  Marrija Meijs | F6369 
  Married     

  Child 3 | Female
  Catharina Geertruijdt Wassenbarg

  Born     
  Christened  18 Mar 1660  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 4 | Female
  Catharina Geertruijdt Wassenbarg

  Born     
  Christened  25 May 1662  Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 5 | Female
  Aeleijde Wassenbarg

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Jacob Romp | F6370 
  Married     

 • Notes 
  • 1 december 1656:
   Erschenen Everwin Wassenbergh Vooght tott Wenterschwick cavierende de rato voor sijne huijsfrouwen Aeltijen ten Grotenhuijs, ende heefft sich geconstitueert ende gestelt, gelijck hij hem constitueerde ende stelde bij dese tott burge ende Cautionaris voor alsulcken ontfanck ende administratie , als Arnold Cöx als Landt Rentmr. vande Graeffschap Berge, van Haere hooch Grafflicke Genade thoe den Berge is hebbende, belovende te betaelen ende te voldoen t'geene gemelte Rentmr. bij sloote van Reekeninge aen Hoochgedachte haere Graefflicke Genaden sall komen schuldich te worden, daervoor verbindend alle sijne goederen roerende ende onroer(ende), ghene uijtgesondert, dieselve submittieren(de) ter parater executie van allen Heeren Hoven, Richteren ende Gerichten, ende specialicken die heerlicke ende parate executie vanden Edelen Hoove van Gelderlandt, renuntijerende van alle beneficien, exceptien ende indulten van Rechten, die hem eenichsints souden mogen vorderlick sijn, insonderheijt het beneficie ordinis et excussionis, dictierende, dat men den principalen debiteur eerst moet executieren, eer men den borge magh anspreken; Ende tott meerder verseekeringe van haer HoochGrafflicker genaden heefft Comparant specialicken verbonden ende geaffecteert, verbindt en affecteert bij deesen, sijne behuijsinge met den angehoerigen bonghert ende wehre, Mitzgaeders twee hoven, d'eene opte huijs breede, d'ander achter des Voogts huijs, alle in ende omtrent het dorp Dinxperloe gelegen, aen niemandt anders verbonden, noch met eenich beswaer verhafftet goedt, t'samen wel duijsent Rijx dll. werdich, submittierende t'selve ter executie als vooren, belovende Comparant hem int onderhouden vam desen bij den Edelen Hoove van Gelderlandt ende allen anderen Gerichten, voluntarie te willen laeten condemneren, Allet ter goeder trouw ende sonder argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 419 fol. 83v, 84