Achterhoek Ancestors

Family: Gert Meijsters / Gerdtken Mullers (F12443)

m. Bef 1661


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Gert Meijsters

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1661   
  Father  Dries Meijsters | F20192 Group Sheet 
  Mother   

  Mother | Female
  Gerdtken Mullers

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father   
  Mother   

 • Notes 
  • 10 december 1663:
   Erschenen Gerherdt S. Van Hengel der rechten Dr. die bekande naemens Dries Meisters ende Geertken Rotgers Ehl. in gevolge opgerichtede accoorts den 1. Octobris 1661, tegens ontfanck van die resterende laeste kooppenningen, kracht substitutie in dato den .... (opengelaten) door Johannen Rauwerts Juniorem alhier geschiet, uit kracht van die clausule daer bij angetoogen, ende bij desen Edl. Gerichte geagnosceert ende hier mede overgegeven wordt, rechtes steden ende onwederroeplijcken erfkoops overgelaeten ende verkoft 't hebben gelijck hij doet kracht deses an Geertt Meisters ende Gerdtken Mullers Ehl. haere voornoemde constituanten quote an den naelatenschap van haer zal. respective Vaeder ende Schoonvaeder Dries Meister genoemt Baelinck alles in gevolge voornoemde accoorts, waer bij oock wel expresselijck bedongen, dat indien Dries ende Geertt Meister(s) Broeder, Jan Meister geheten, off eenige erven van hem sich mochten angeven wegens Dries Baelinck versterff, dat in sulcken val den verCooper Dries Meister an sijnen Broeder den Cessionaris Geertt Meister sal uitkeren die summa van hondert gls., ende alsdan van die prætensie ontlastet zijn, alles na wijderen inholt des opgerichteden voornoemde accoorts, Deses in maeten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op heeft gemelte constitutus nomine principalis met hant ende monde vertegen, stellende gemelte cedent Ehluiden tot observants van den contract van hondert gls. als vooren tot een speciael hijpoteecq haer behuisinge tot Zutphen in de Barlheese tusschen die Gesthuiser ende Jan Campers huisen gelegen, om haer daer an kost ende schadeloos te verhaelen, volgens acte van verbant, soo alhier gepasseert onder hant Secretarij op ten Noorth ad majorem securitatem wordt overgegeven, sine fraude ac dolo.
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 424 fol. 59vLibrary z-lib z-library zlibrary project